גלריה 22 - בחרמון המושלג


גלריה 22 - בחרמון המושלג

מפנקים את האלפיניסטים בחרמון המושלג