גלריה 15 - בגבול עזה


גלריה 15 - בגבול עזה

הכרת הטוב ללוחמים 238 סלסלאות משלוחי מנות חולקו ללוחמים היקרים בגבול עזה.