גלריה 13 - גבול מצריים


גלריה 13 - גבול מצריים

בגבול מצריים עוד ליל פינוקים לחיילים היקרים. פינוקים קטנים לחיילים גדולים.