גלריה 11 - גבול עזה


גלריה 11 - גבול עזה

גבול עזה הכרת הטוב ללוחמים ביום העצמאות. פינוקים קטנים לחיילים גדולים.