גלריה 2 - גבול עזה


גלריה 2 - גבול עזה

גבול עזה, מפנקים ומשמחים את החיילים. פינוקים קטנים לחיילים גדולים.