הכרת הטוב לחיילים שלנו

גלריה 17 - אי שם בצפון...

הכרת הטוב לחיילים לאחר תרגיל בצפון

חזרה לגלריה